Bostads AB Eidar väljer INSIKT

Bostads AB Eidar har efter offentlig upphandling valt INSIKT för att effektivisera företagets verksamhetsstyrning. Målet är att förbättra tillgängligheten av verksamhetskritisk information i organisationen. INSIKT kommer att stödja hela processen från budgetering och prognoser till analyser och uppföljning.

För mer information kontakta:
Andreas Forsberg, VD, Trimma AB
Tel: 070-647 77 10, E-post: andreas.forsberg@trimma.se

Trimma AB
Trimma är ett it-företag med fokus på lösningar för effektiv verksamhetsstyrning. Vi utvecklar och marknadsför INSIKT – marknadens mest användarvänliga verktyg för beslutsstöd baserat på Microsoft-teknik. Verksamhetsförståelse är vår styrka, snabbhet ett kännetecken. För mer information: www.trimma.se

Bostads AB Eidar
AB Eidar är det kommunägda bostadsföretaget i Trollhättan. Företaget har 6000 lägenheter fördelade runtom i Trollhättans stad och i de mindre samhällena Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka strax utanför Trollhättan. Av dessa är ca 800 lägenheter i seniorhus och service- och gruppbostäder. Eidar förvaltar även och hyr ut ett tjugotal förskolor, en skola samt att större antal affärs- och föreningslokaler, idrottsanläggningar och lokaler för annan verksamhet. För mer information: www.eidar.se